کود سالم

کود ارگانیک سالم

کود سالم مواد مغذی موجود در کودها از بسیاری منابع تهیه می شوند. کودهای مصنوعی با استفاده از مواد معدنی استخراج شده ، گازهای موجود

ادامه مطلب

کود

کود انواع کود  ۱ –کود شیمیایی  ۲ –کود زیستی و ارگانیک:ورمی­ کمپوست،کمپوست، خاک­برگ، فضولات­حیوانی و…                                                                     ۱ – قارچ                                           همزیستی      ۲- باکتری (ریزوبیوم

ادامه مطلب