کود آلی چیست

کود آلی

کود آلی چیست کود آلی چیست مواد آلی موجود در باغ نسبت به کودهای شیمیایی سنتی از نظر محیط زیست سازگارتر هستند. برخلاف کودهای شیمیایی

ادامه مطلب

چرا ورمی کمپوست

چرا ورمی کمپوست

چرا ورمی کمپوست چرا ورمی کمپوست امروزه تولید ورمی کمپوست از فضولات  حیوانی و همین طور پسماند مواد غذایی در جهان نوین، امری توصیف­شده و

ادامه مطلب

کود ارگانیک ورمی کمپوست

کود ارگانیک ورمی کمپوست

کود ارگانیک ورمی کمپوست کود ارگانیک ورمی کمپوست نوعی کود سالم و ارگانیک است که طبق پروسه عبور تمام مواد الی از روده کرم خاکی

ادامه مطلب

کود

کود انواع کود  ۱ –کود شیمیایی  ۲ –کود زیستی و ارگانیک:ورمی­ کمپوست،کمپوست، خاک­برگ، فضولات­حیوانی و…                                                                     ۱ – قارچ                                           همزیستی      ۲- باکتری (ریزوبیوم

ادامه مطلب

چرا ورمی کمپوست؟

چرا ورمی کمپوست؟   امروزه تولید ورمی کمپوست از فضولات  حیوانی و همین طور پسماند مواد غذایی در جهان نوین، امری توصیف­شده و قابل تفهیم

ادامه مطلب