انواع کودهای ارگانیک

انواع کودهای ارگانیک

 انواع کودهای ارگانیک انواع کودهای ارگانیک ۱-کود های آلی ۲- کود های معدنی ۱-کودهای آلی-۱-کودهای جامد:و‌‌رمی کمپوست  کود مرغ،اسب،گاو،گوسفند،پودر استخوان،پودر خون،سم،شاخ،پشم و………. ۱-۲-کودهای مایع:شامل ادرار

ادامه مطلب

خرید کود پسته

خرید کود پسته

خرید کود پسته خرید کود پسته برای خرید بهترین کود برای پسته باید علم خود به این موضوع را بالا برده تا انتخابی مناسب برای

ادامه مطلب