چای کمپوست چیست

چای کمپوست چیست

چای کمپوست چیست چای ورمی کمپوست چیست چای کمپوست  در حقیقت ورمی کمپوست به صورت محلول است که به راحتی از طریق خیساندن و یا steeping کمپوست در آب ساخته می شود. چای کمپوست برای هر دو کاربرد برگی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرد (که بر

ادامه مطلب