کود آلی ورمی کمپوست

کود آلی ورمی کمپوست

کود آلی ورمی کمپوست کود آلی ورمی کمپوست یکی از بهترین کودها برای افزایش عملکرد میباشد شما هم برای مصرف این کود میتوانید با مشاورین

ادامه مطلب

ورمی کمپوست زعفران

ورمی کمپوست زعفران ورمی کمپوست زعفران و موضوع خرید ورمی برای زعفران را باید با مشاورین ما تماس گرفته و از چگونگی کوددهی و تاثیر

ادامه مطلب

کود خیار گلخانه ای

کود خیار گلخانه ای

کود خیار گلخانه ای کود خیار گلخانه را باید جدی گرفت,برای تولید خیار گلخانه ای به روش خاکی شای یکی از مهمترین عوامل افزایش عملکرد

ادامه مطلب

کود سيب زميني

کود سیب زمینی

کود سيب زميني کود سیب زمینی میتواند نقش مهمی در عملکرد این محصول داشته باشد شما در تحقیق زیر میتوانید نقش ورمی کمپوست در افزایش

ادامه مطلب

اثرات ورمی کمپوست و كرم خاكي

اثرات ورمی کمپوست و كرم خاكي

اثرات ورمی کمپوست و كرم خاكي اثرات ورمی کمپوست و كرم خاكي در اين تحقيق زباله هاي خانگي از نوع پس ماندهاي گياهي، با ا  ستفاده از كرم

ادامه مطلب

 انواع کودهای ارگانیک

انواع کودهای ارگانیک

 انواع کودهای ارگانیک انواع کودهای ارگانیک ۱-کود های آلی ۲- کود های معدنی ۱-کودهای آلی-۱-کودهای جامد:و‌‌رمی کمپوست  کود مرغ،اسب،گاو،گوسفند،پودر استخوان،پودر خون،سم،شاخ،پشم و………. ۱-۲-کودهای مایع:شامل ادرار

ادامه مطلب

خرید ورمی کمپوست برای سیب

خرید ورمی کمپوست برای سیب دماوند,خرید کود ورمی دماوند,بهترین کود ورمی دماوند,فروش ورمی کمپوست سیب,دماوند سیب,کود سیب دماوند,

خرید ورمی کمپوست برای سیب خرید ورمی کمپوست برای سیب – EC حداكثر مي تواند ۲ ميلي موس بر سانتي متر باشد. – PH خاك

ادامه مطلب