درباره ما

انجمن متخصصان کشاورزی بساک

دفتر مرکزی کرج خیابان گلشهر

کارگاه تولیدی شهریار ملارد

۰۹۱۲۴۶۵۵۰۷۹

سایت انجمن

basakco.com