کود خیار گلخانه ای

کود خیار گلخانه ای

کود خیار گلخانه ای

کود خیار گلخانه را باید جدی گرفت,برای تولید خیار گلخانه ای به روش خاکی شای یکی از مهمترین عوامل افزایش عملکرد استفاده از کود باشد که با توجه به تحقیقات و تجربیاتی که داشته ایم بهترین کود کو های آلی و به خصوص کود ورمی کمپوست میباشد

آزمايش كود آلي ورمي كمپوست روي خيار در گلخانه

به منظور بررسي آثار متفاوت كود آلي ورمي كمپوست نسبت به كود گاو بر روي محصول خيار درختي در گلخانه ، آزمايشي با ۳ تيمار و هر تيمار شامل ۳ تكرار در اسفند ۸۶ در يك گلخانه انجام شد . در ابتدا كود آلي ورمي كمپوست با نسبتهاي ۵۰۰ گرم ، ۷۵۰ گرم ، ۱۰۰۰ گرم و ۱۲۵۰ گرم در كرتهايي به مساحت۲ متر مربع و در عمق ۱۵ سانتي متري با خاك گلخانه به طور كامل مخلوط شد و در طرف ديگر كود گاوي نيز با همان نسبتهاي ذكر شده و كرتها و عمق برابر با خاك گلخانه به صورت كامل مخلوط گشتند .

تیمارهای کود خیار گلخانه

در هر كرت تعداد ۳ عدد بذر خيار درختي در گلخانه با فواصل ۳۰ سانتي متر از هم كاشته شد. همه فاكتورها مانند آبياري ، دما ، رطوبت ، مبارزه با آفات و غيره ، مبارزه با علف هاي هرز و نور در طول دوره پرورش و داشت براي همه تيمارها مساوي بود . خاكدهي بوته ها در نيمه فروردين انجام شد . در ابتداي فصل و در زمان بعد از جوانه زني بذرها ، رشد تيمارهاي مخلوط با كود دامي پيشرفت قابل قبولي از خود نشان دادند و تا زمان گلدهي بوته ها ، با توجه به رشد بيشتر بوته هاي مورد تغذيه با كود دامي ، بوته هايي كه با كود آلي ورمي كمپوست مورد آزمايش قرار گرفته شده بودند ، گلدهي مساوي داشتند .

کود خیار کلخانه ای

اثر مثبت ورمی کمپوست

پس از گذشتن از اواسط دوره ، مواد غذايي موجود در تيمارهاي مخلوط با كود گاوي به حداقل رسيد و رشد بوته ها با كندي ادامه يافت ، در حالي كه در شرايط مساوي تيمارهاي مخلوط شده با كود ورمي كمپوست كه از نوعي كرم خاكي با نام ايزينيا فوتيدا كاليفرنيايي تهيه مي شود به سرعت رشد و گلدهي ادامه دادند و در انتهاي فصل ودر زماني كه بوته هاي خيار درختي مورد تغذيه با كود گاوي زرد شدند ، همچنان بوته هاي مورد تغذيه با كود آلي ورمي كمپوست در حال گلدهي و رشد بودند كه اثار فوق العاده اين نوع از كود يعني ورمي كمپوست را نشان ميدهد.

آزمايش ها و تحقيق هاي كود آلي ورمي كمپوست بر روي گوجه فرنگي در گلخانه

. تحقيق به منظور بررسي اثرات مقدار و برهمكنش كودهاي گاوي وكود آلي ورمي كمپوست و همچنين بررسي عملكرد آنها، روي گياه گوجه فرنگي گلخانه اي در سال ۱۳۸۷ در محل گلخانه كارخانه كود آلي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد انجام شد . طرح آزمايشي مورد استفاده بلوكهاي كامل تصادفي به صورت فاكتوريل و در ۴ تكرار بود.

نتیجه استفاده از ورمی کمپوست

فاكتورهاي طرح شامل دو نوع كود به صورت( ورمي كمپوست و كود گاوي) و مقادير مختلف كود در چهار سطح ( ۲۵۰، ۳۷۵، ۵۰۰ و ۶۲۵گرم مخلوط با خاك) بودند.نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان دهنده اين است كه اثر نوع كود و مقدار كود در سطح احتمال ۱% معني دار شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه كود الي ورمي كمپوست با نسبت ۵۰۰ گرم كرتهايي به مساحت ۱ متر مربع افزايش معني داري در ميزان محصول توليدي داشت كه ميتوان با خيال آسوده از كود ورمي كمپوست در كشاورزي و باغداري استفاده نمود .

کلمات کلیدی:
کود خیار گلخانه,کود خیار,بهترین کود خیار,ورمی کمپوست برای خیار,تاثیر ورمی روی خیار,کی برای خیار ورمی زده,ورمی خوبه,کی ورمی استفاده کرده,ورمی خوب هست یا نه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *